Welkom

Welkom op de website van de Stichting Pelgrimage.

De Stichting Pelgrimage is een initiatief geweest van enkele gildebroeders na een zeer succesvolle gildenpresentatie in Rome in 1990 als afsluiting van het Willibrordjaar. De Stichting heeft zich als doel gesteld reizen te organiseren naar pelgrimsplaatsen in de wereld voor zowel gildeleden als ook niet-gildeleden. Daarbij wordt nauw aangesloten op de doelstellingen van de gilden als saamhorigheid en broederschap. Dit alles binnen de context van de eeuwenlange relaties tussen de gilden en de RK-gemeenschap. Tijdens de reizen worden de gebruiken en tradities van de gilden op gepaste wijze tot uiting gebracht. Gedurende al deze reizen gaat het echter in de eerste plaats om die broederschap en saamhorigheid, meer dan op de uitstraling en presentatie van de gebruiken van de gilden en schutterijen. Met de organisatie wordt beoogd een evenwicht te vinden tussen een pelgrimsreis met een christelijke grondslag, een cultuurreis waarin de mooie plekjes van de schepping worden gezocht en een sfeer tussen en onder de deelnemers van respect, geborgenheid maar ook gezelligheid. Naast alle gezamenlijke activiteiten moet er ook voldoende ruimte zijn voor een eigen beleving van al hetgeen tijdens de reizen ervaren kan worden.

Beëindiging activiteiten van de Stichting Pelgrimage

Na een zeer geslaagde Romereis 2016 en een uitvoerige evaluatie is door het bestuur ook gesproken over de toekomst van de Stichting. Op basis van een brede discussie is besloten de activiteiten van de Stichting Pelgrimage te beëindigen en geen nieuwe gildepelgrimages meer te organiseren. Na de laatste bestuursvergadering op 30 oktober 2018, waarin de ontbinding van de Stichting Pelgrimage is herbevestigd zijn diverse acties uitgezet om dit besluit met de nodige acties af te ronden.

Het Stichtingsbestuur is de deelnemers aan de uitgevoerde gildepelgrimages dank verschuldigd voor het welslagen van 11 uitgevoerde reizen naar bekende en minder bekende bedevaartsplaatsen in Europa.

Hieronder treft u een EINDVERSLAG ACTIVITEITEN STICHTING PELGRIMAGE aan dat door het Stichtingsbestuur is opgemaakt.

Contactpersoon rondom ontbinding van de Stichting: René van Hal, halrenevan@gmail.com, 06-23284667.