Welkom

Welkom op de website van de Stichting Pelgrimage.

De Stichting Pelgrimage is een initiatief geweest van enkele gildebroeders na een zeer succesvolle gildenpresentatie in Rome in 1990 als afsluiting van het Willibrordjaar. De Stichting heeft zich als doel gesteld reizen te organiseren naar pelgrimsplaatsen in de wereld voor zowel gildeleden als ook niet-gildeleden. Daarbij wordt nauw aangesloten op de doelstellingen van de gilden als saamhorigheid en broederschap. Dit alles binnen de context van de eeuwenlange relaties tussen de gilden en de RK-gemeenschap. Tijdens de reizen worden de gebruiken en tradities van de gilden op gepaste wijze tot uiting gebracht. Gedurende al deze reizen gaat het echter in de eerste plaats om die broederschap en saamhorigheid, meer dan op de uitstraling en presentatie van de gebruiken van de gilden en schutterijen. Met de organisatie wordt beoogd een evenwicht te vinden tussen een pelgrimsreis met een christelijke grondslag, een cultuurreis waarin de mooie plekjes van de schepping worden gezocht en een sfeer tussen en onder de deelnemers van respect, geborgenheid maar ook gezelligheid. Naast alle gezamenlijke activiteiten moet er ook voldoende ruimte zijn voor een eigen beleving van al hetgeen tijdens de reizen ervaren kan worden.

kerstwens2016_klein

 

Romereis 2016 Afgelopen jaar 2016 hebben wij een 12-daagse reis georganiseerd met als einddoel een meerdaags bezoek aan Rome/Vaticaanstad. Onderweg hebben wij München, Bologna, Siena en Milaan uitgebreid verkend. Vieringen hebben wij gehouden in de S. Georg Dom in Limburg ad Lahn (openingsviering), de S. Maria Maggiore in Rome en de slotviering in de Zwitserse Mariabedevaartplaats Einsiedeln. In Rome hebben we ook nog actief deelgenomen aan een viering in de Friezenkerk.

img_8115

Volgende Pelgrimage in 2018? Plannen voor een volgende Gildepelgrimage moeten nog worden uitgewerkt. Daarover begin 2017 meer informatie.

Meer info te vinden onder Nieuws op deze website.

Op deze site willen wij u laten delen in de ervaringen tijdens de afgelopen jaren gehouden pelgrimages zowel in woord als beeld. Daarnaast verschijnen er regelmatig berichten richting de komende pelgrimage en kunt u informatie aantreffen over onze organisatie.

Bestuur Stichting Pelgrimage:

BestuurPelgrimage_kleinHet bestuur van de Stichting Pelgrimage bestaat uit (vrnl):

René van Hal (voorzitter)

Jos vd Ven (penningmeester)

Jan van Rooij (vice-voorzitter)