Bezoek aan Rome in programma Katholiek Nederland TV

img_1370 img_1371 img_1372In het programma Katholiek Nederland TV uitgezonden op dinsdag 18 oktober gewijd aan Rome, Paus Franciscus en Maria-afbeeldingen, was een korte impressie te zien van de aanwezigheid van de deelnemers aan de Gildepelgrimage naar Rome afgelopen maand. De opnamen waren gemaakt tijdens en na afloop van de Algemene Audiëntie op woensdag 28 september jl. Jammer dat we als vaandeldragers uit Twente werden aangekondigd. De beelden gaven natuurlijk een beter beeld dat we uit Brabant en Soest kwamen.

2016_romereis_dag11_einsiedeln-119

Reisverslag en Fotoverslag verschenen van de Romereis 2016

Nu we al weer 2 weken thuis zijn, is er ook tijd geweest om de vele honderden foto’s die gemaakt zijn te ordenen en daarvan een reportage vast te stellen. Ook is er een reisverslag gemaakt. De dagelijkse nieuwsberichten die tijdens de reis werden gepubliceerd zijn tegelijkertijd verwijderd.

We moeten natuurlijk bekennen dat door wat technische problemen het niet steeds mogelijk is geweest foto’s en een verslag te plaatsen tijden deze reis.

Het reisverslag is terug te vinden onder rubriek Verslagen en de fotoreportage onder de rubriek Foto-albums en natuurlijk beiden onder 2016.

Reisverslag

Door computertechnische problemen in de aansluiting met WiFi hebben we nog geen mogelijkheid een reisverslag met foto’s op onze website te plaatsen. We proberen het vandaag weer opnieuw. Al 2 hele mooie dagen gehad met mooi weer. Vandaag op weg naar Bologna.

Kerkdienst opening Koningsschieten

In Soest worden deelnemers aan Romereis uitgezonden

Uit Soest en omgeving zullen meer dan 60 personen deelnemen aan de Romereis 2016. In die parochiegemeenschap is het gebruik dat de pelgrims vanuit een van de kerken tijdens een speciale viering worden uitgezonden.

Zondagmorgen 18 september om 10.00 uur zal in de HH Petrus en Pauluskerk in Soest deze speciale pelgrimsviering worden gehouden waaraan ook het tamboer-, hoornblazer-, schutter- en vendelkorps van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest haar medewerking verleend.

Celebrant is pastor Wil Veldhuis, die zelf ook deelneemt aan deze reis. Het koor Inspiratie onder leiding van Frank Kooiman zal de gezangen verzorgen. Thema van deze viering is mede doordat de Vredesweek ook in dit weekend begint “Vrede verbindt”. Na afloop zullen de deelnemers en het gildekorps naar het Gildehuis trekken om aldaar op een informele wijze zich al wat voor te bereiden op deze 12-daagse busreis.

Voor deze viering worden ook de pelgrims die elders opstappen, als ook de parochianen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Met 150 deelnemers op weg naar Rome

Woensdagmorgen 21 september a.s. vertrekken 150 pelgrims voor een 12-daagse busreis naar Rome. Deze Romereis wordt georganiseerd door de Stichting Pelgrimage, ontstaan vanuit de Brabantse (schutters-)gilden. De Stichting Pelgrimage organiseert om de 2 jaar een pelgrimage naar een bekende of minder-bekende bedevaartplaats in Europa en sluit tijdens deze reizen aan bij de gebruiken en tradities die de gilden en hun verwantschap met de katholieke kerk nog steeds rijk zijn. Dat uit zich bijvoorbeeld tijdens de vieringen met gilde-eer die op bijzondere plaatsen worden gehouden tijdens deze reizen.

Rome als einddoel Nadat al eerder in 1990 en 2000 Rome als einddoel van een gildepelgrimage is gekozen, wilde de organisatie aansluiten bij de oproep van Paus Franciscus om in het Heilig Jaar van Barmhartigheid Rome te bezoeken. De Romereis wordt op woensdag 21 september geopend met een Plechtige Viering in de S. Georg Dom in Limburg a.d. Lahn in Duitsland. Daar zullen de reizigers elkaar voor de eerste maal (weer) ontmoeten nadat met in alle vroegte is vertrokken vanaf diverse opstapplaatsen in Brabant , maar ook vanuit Soest alwaar elke keer het plaatselijke Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest, veel parochianen uit Soest e.o. voor deze reis weet te interesseren. Hoogtepunt van deze gildepelgrimage is natuurlijk een uitgebreid bezoek aan Rome/Vaticaanstad. Naast rondleidingen en bezoeken van een deel van de vele bezienswaardigheden zijn er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zal op zondag 25 september worden deelgenomen aan de Nederlandstalige viering in de Friezenkerk alwaar de koorleden de gezangen zullen verzorgen en een gildegroet wordt gebracht. Op woensdag 28 september zal in de ochtend worden deelgenomen aan de Algemene Audiëntie van Paus Franciscus, en in de loop van de middag zal er een Plechtige viering in de S. Maria Maggiore worden gehouden. Hierin zal Mgr. Antoon Hurkmans hoofdcelebrant zijn en zullen naast de meereizende priesters ook andere op dat moment in Rome aanwezige priesters en diakens concelebreren. De ambassadeur van Nederland in Vaticaanstad heeft inmiddels toegezegd bij deze viering als gast aanwezig te zijn. Voorafgaande aan deze viering zal in processie door de Heilige Deur van deze oudste basiliek van Rome worden getrokken.

Bezoek aan verschillende steden tijdens deze Romereis Tijdens deze reis zullen verschillende steden worden bezocht zoals München, Bologna en Siena op de heenweg, en terug Milaan en het Zwitserse Einsiedeln, de grootste bedevaartplaats van dat land. Hier zal de afscheidsviering worden gehouden in de kerk van de abdij nadat eerst in processie naar de Genadekapel van Maria zal worden getrokken.

Het belooft weer een bijzondere pelgrimage te worden, die qua opzet en uitvoering afwijkt van de eerder georganiseerde reizen naar Rome, toen ook een actieve bijdrage werd geleverd aan speciale Nederlandse Dagen die in die jaren werden gehouden. Tijdens deze Romereis zal weer nauw worden aangesloten bij de doelstellingen van de gilden van saamhorigheid en gildebroederschap, welke een belangrijk onderdeel is bij het bepalen en realiseren van de sfeer in de groep, maar ook door de wijze waarop de verschillende gilde-uitingen hun plaats krijgen in het programma door het dragen van de gildekleding en het meevoeren en gebruiken van gildetrommen, bazuinen, vaandels en vendels. Juist het thema van dit jaar van Barmhartigheid sluit nauw aan de doelstellingen van de gilden en zal haar plaats krijgen in de vieringen en de meditatieve momenten tijdens deze reis.

Begeleiding2016_klein

Laatste voorbereidingsoverleg Romereis 2016

Vanochtend is er een laatste voorbereidingsoverleg voor onze Romereis 2016 geweest in Zevenbergen. Daarbij waren aanwezig de busleiders voor de komende reis (Bus 1: René van Hal; Bus 2: Fred Engberink en Bus 3: Jos vd Ven en Jan van Rooij) met de medewerker van Pelikaan Reizen die deze Romereis gaat begeleiden (Ilse Suijkerbuijk).

Tijdens het gesprek het draaiboek doorgenomen en afspraken gemaakt over opstapplaatsen en -tijden. Eind augustus zullen de reisdocumenten verspreid gaan worden, zodat iedereen goed is voorbereid om op woensdag 21 september te vertrekken.

logo-heilig-jaar

Informatiebulletin nummer 2 verschenen

Op 22 juli, krap 2 maanden voor het vertrek van de Romereis 2016, is Info Romereis 2 ofwel Informatiebulletin nummer 2 verschenen. Hierin de laatste informatie over ondermeer het vervallen van de Algemene Audiëntie van Paus Franciscus op woensdag 28 september als ook het vaststellen van “Barmhartigheid” als centraal thema voor deze pelgrimage aansluitend op het Jaar van Barmhartigheid.

 

S. Maria Maggiore (voor)

Informatiebulletin Romereis 2016 nummer 1 verschenen

Over ongeveer 3 maanden vertrekken de deelnemers aan de Romereis 2016 voor een 12-daagse busreis niet alleen om Rome te bezoeken maar ook om verschillende andere bijzondere steden te bezoeken als München, Bolgna, Siena en Milaan.

Tijdens de Romereis 2016 ook weer verschillende momenten dat de deelnemers samenkomen in een viering, zoals op de 1ste dag in Limburg ad Lahn, in Rome in de S. Maria Maggiore als op weg naar huis in de grootste Mariabedevaartplaats van Zwitserland in Einsiedeln.

Op 18 juni hebben de deelnemers nadat ze natuurlijk eerder een bevestiging van deelname hadden ontvangen een  Informatiebulletin Romereis 2016 nummer 1 ontvangen met diverse bijzonderheden over de komende Romereis.

 

Sint Pieter

Inschrijvingen voor Romereis 2016 zijn mogelijk tot 1 mei 2016

Zeker de laatste dagen zijn er veel inschrijvingen voor onze Romereis 2016. We gaan richting onze verwachtingen ten aanzien van het aantal deelnemers. Op de informatiefolders staat vermeld dat de inschrijving sluit op 1 april 2016. Deze periode hebben we kunnen verlengen tot 1 mei 2016. Tot die datum kunnen we al degenen die zich aanmelden laten deelnemen aan onze Romereis 2016. Daarna is het afhankelijk van de ruimte in de bus en het aantal beschikbare kamers in de hotels waar we zullen overnachten.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de Stichting Pelgrimage, René van Hal, 035-6020573; dan wel een mail sturen naar de Stichting Pelgrimage