1994

GESLAAGDE BEDEVAART IN 1994 (De 1ste georganiseerd door de Stichting Pelgrimage)

Op 30 september vertrokken ongeveer vierhonderd pelgrims, waaronder honderdveertig gildebroeders met bussen richting Lourdes. Zondagmorgen 2 oktober om negen uur werd deelgenomen aan de Internationale Pelgrimsmis in de Pius-X kerk. De gildebroeders met hun vaandels gaven een extra dimensie aan deze druk bezochte mis. Ook waren zij nadrukkelijk aanwezig bij de Sacramentsprocessie en Ziekenzegening. De optocht waarin de gildebroeders weer extra glans gaven, gaf de pelgrims (en in het bijzonder de vele zieken) een dankbaar gevoel.

Maandagmorgen ging het verder naar het hoofddoel: Santiago de Compostela. De pers schreef? “Gisteren dinsdagmiddag, kwam een groep van vierhonderd pelgrims aan. afkomstig uit de regio Brabant en delen van Nederland en België. Zij waren uitgedost in hun gildekledij. Vol trots droegen zij hun vaandels, trommen en vendels. De veelkleurigheid van hun kostuums is niet alleen een folkloristische demonstratie, maar geeft wel degelijk een religieuze motivatie van de ondernomen pelgrimstocht”. Alle pelgrims, met voorop de gildebroeders, maakten hun entree op het plein van Obradoiro, nadat ze de laatste vijf kilometer van de Monto de Gozo te voet hadden afgelegd. De plechtige en indrukwekkende H. Mis werd in het Nederlands in de kathedraal van de H. Jacobus opgedragen. Het was het hoogtepunt van de tiendaagse bedevaart. Vier Brabantse priesters waren de voorgangers. Akolieten, flambouwdragers etc. waren ook afkomstig uit eigen gelederen. Het was een gebeuren dat lang in de herinnering zal voortleven. Na de mis werd het grote wierookvat gezwaaid. Deze ervaring valt met niets te vergelijken. Het Wilhelmus besloot deze gebeurtenis. Een ovatie viel de deelnemers ten deel, toen men buiten een extra rondje liep. De vaandels gaven nog eens extra kleur aan het geheel. Het wekte de interesse van Amerikaanse en Spaanse televisiemensen en de pers. Op de driedaagse terugreis werd het op 2500 meter hoogte gelegen Maria-oord Covadonga aangedaan.

Terugziend: een zeer geslaagde reis, enthousiaste en tevreden pelgrims, ontelbare positieve reacties. een in alles tot in de puntjes verzorgde reis. Een geslaagd debuut voor de stichting Pelgrimage. “Op naar het volgende reisdoel”, zegt men al.

Overgenomen uit “De Gildetrom”