2010

2010_MontserrateaGildepelgrimage 2010: Inspiratie, emotie en reisplezier

Op woensdag 22 september vertrokken vanaf diverse opstapplaatsen in Brabant en Soest meer dan 175 personen voor een 12-daagse pelgrimage. Als thema was gekozen “op zoek naar het hart van ons geloof” aansluitend op de bezoeken die aan verschillende pelgrimsplaatsen werd gebracht. De reacties bij het afscheidsdiner in Baarle-Nassau op zondag 3 oktober waren lovend. Het was weer een bijzondere gildepelgrimage geworden. De deelnemers gaven aan dat ondanks enkele bemerkingen op de accommodatie en verzorging tijdens het laatste weekend zij niet alleen volop genoten hadden, maar dat de bezoeken aan de pelgrimsplaatsen hen ook emotioneel had geraakt.

Na bijna 2 jaar voorbereiding werd de organisatie, Stichting Pelgrimage, het weekend voor vertrek getroffen door het annuleren van pastoor Hans van de Schepop vanwege ziekte. Hij zou voorgaan in de verschillende vieringen die waren gepland. Dat maakte dat voor een andere invulling moest worden gekozen, die naar later bleek ook veel inspiratie boden en telkens weer als een hoogtepunt ervaren werden.

De openingsviering op woensdag 22 september werd gehouden in de Willibrordusbasiliek te Echternach boven het graf van Sint Willibrord. Hier werd een gebedsviering gehouden met als thema “Gedenk uw voorgangers”. De voorzitter van Stichting pelgrimage leidde deze viering, waarin een gelegenheidskoor de verschillende gezangen verzorgde. Voorafgegaan door 2 gildetrommen, bazuin en vendel werd in processie langs het graf van Willibrord getrokken, waarna de deelnemers nog even vrij waren om in Echternach rond te kijken.

Het volgende doel was een bezoek aan de Zwarte Madonna in Montserrat. Alvorens daar op maandag 27 september met gildepresentatie deel  te nemen aan de viering werd eerst nog een bezoek gebracht aan Pausenstad Avignon en Barcelona met ondermeer haar Sacrada Familia. In plaats van een eigen viering in Montserrat werd gekozen om aan te sluiten bij de dagelijkse viering van de Benedictijner monniken. Daarin mocht de pelgrimsgroep een bijdrage verzorgen door ondermeer het voorgaan in de evangelielezing in de Nederlandse taal. Na de viering werd nog een gildepresentatie verzorgd op het plein voor de basiliek.

De pelgrimage werd vervolgd richting Lourdes. Op woensdag 29 september werd deelgenomen aan de Internationale Viering in de tot de laatste plaats bezette PIUS X basiliek. De gildevertegenwoordiging mocht de Nederlandse bijdrage verzorgen in deze viering, nadat ze eerder door de organisatie in Lourdes waren welkom geheten. Ook tijdens de Lichtprocessie werd de Nederlandse bijdrage door verschillende gildebroeders geleverd. Veel van onze pelgrims namen deel aan de overige processies die in Lourdes waren gehouden, waarbij vooral de Sacramentsprocessie een diepe indruk achterliet met de duizenden met name Italianen die in rolstoel of bed hieraan deelnamen.

Op weg naar Parijs, alwaar het programma van het laatste weekend van de pelgrimage was gepland, werden nog bezoeken gebracht aan de Zwarte Madonna in Rocamadour en de kathedraal van Chartres. Als bijzonder hoogtepunt van de reis werd wel ervaren de afscheidsviering in de Sacre Coeur in Parijs op zondag 3 oktober. Celebrant van deze viering was pastoor Ton Huitink uit Soest, die speciaal naar Parijs was gekomen om de zieke pastoor te vervangen, nadat hij de vrijdag ervoor pas uit Rome was teruggekeerd. Hij wist zich de gildesfeer snel eigen te maken en zorgde voor een inspirerende inbreng rondom het thema “naar het hart van ons geloof”. In een processie werd de basiliek, die juist met de viering van haar 125-jarig bestaan was begonnen, binnen getrokken. Trommels en bazuin zorgden voor een ervaring die bij vele ook andere bezoekers zorgde voor de nodige emotie. Ook de presentatie van het Allerheiligste aan het eind van de viering deed oude tijden herleven. Aansluitend werd naar het nabij gelegen klooster getrokken alwaar de zusters die zorgen voor de Sacre Coeur de deelnemers van koffie, thee en ander lekkers voorzagen.

In de 4 bussen werd op zondagmiddag weer terug naar Nederland gereden. De weg was eigenlijk tekort om alle ervaringen uit te wisselen. Nadat de foto’s zijn afgedrukt, de reisverslagen geschreven zullen er zeker reunies worden georganiseerd waarin de pelgrimage 2010 wordt herbeleefd en waarin ook de ervaringen nog eens worden gedeeld met al die aandacht die de geüniformeerde leden tijdens de reis kregen van de vele duizenden pelgrims die werden ontmoet, foto’s werden gemaakt en op hun verzoek een toelichting werd gegeven op de achtergronden en doelstellingen van de gilden en de achtergronden bij de gildekleding en gildegebruiken.

René van Hal

Dit verslag is gepubliceerd in “De Gildetrom”, Magazine van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden